تبلیغات
بیو گرافی هرکس هر چیز - پل دختر میانه
شنبه 17 اردیبهشت 1390  07:57 ب.ظ

 پل دختر میانه
 
نشانی بنا : 20 كیلومتری میانه بطرف زنجان

تاریخچه و مشخصات بنا :
در بین راه زنجان میانه، جائی كه رودخانه قزل اوزن به دامنه شرقی قافلانكوه می رسد، پل محكم و زیبائی احداث شده كه به پل دختر معروف است. تاریخ بنای اولیه پل معلوم نیست و بخشی از كتیبه ای كه حاكی از تاریخ بنای اولیه و بانی آن بوده، از بین رفته است. عده ای از باستانشناسان پایه های پل را متعلق به عهد ساسانی یا قبل از آن می دانند. باتوجه به معماری پل و ویژگیهای آن می توان تاریخ ساختمان اصلی آن را متعلق به قرن هشتم هجری دانست. طبق مفاد كتیبه مرمری كه به سرقت رفته است این پل در سال 933 هجری توسط شاه بیگم بنت محمد بیگ موصللو تعمیر گردیده است.

پل مزبور بوسیله آغامحمدخان قاجارتعمیر شد. لیكن در سال 1313 هجری طاق آن شكسته و تخریب شده و در همان سال توسط اداره كل باستانشناسی با كمك اداره فرهنگ میانه و اداره راه مرمت گردید. در روز 25 آذر 1325 قوای دموكرات هنگام عقب نشینی از برابر نیروهای دولتی برای جلوگیری از پیشرفت ارتش ایران طاق چشمه وسط را با دینامیت منفجر كردند كه فعلا به همان صورت باقی است. مرمت پایه های پل كه به هنگام انفجار با دینامیت به شدت آسیب دیده و شكافهای طولی و عرضی فراوانی در آن ایجاد شده بود در سال 1376 آغاز و در آبانماه سال 1377 باتمام رسید و در حال حاضر شرایط فیزیكی پل بترتیبی است كه نگرانی از آسیب جدی آتی آن كاملا از بین رفته است.
پل دختر دارای سه چشمه بزرگ و پایه های سنگی عریضی است كه دهانه وسطی نسبت به دهانه های طرفین بزرگتر و دارای طاقی بلندتر است. به همین سبب گذرگاه پل از وسط دارای شیب ملایم به دو طرف كناره پل است.

آب برهای طرفین چشمه وسط به شكل مثلث و از سنگ ساخته شده و در بالای آن طاقنماهای كم عمقی به چشم می خورد كه دهلیزها در میان آن جای گرفته اند. بر روی پایه وسطی پل كتیبه ای آجری به شكل مربع به ضلع 2 متر به خط نسخ موجود است كه قسمتی از خطوط آن محو شده و از بین رفته است و در سمت چپ كتیبه ای دیگر از سنگ مرمر حاكی از بازسازی پل بوده است كه از بین رفته است.

آخرین پست ها